STYRELSEN

Ordförande
Gabriella Barhanko
ordforande@forskolangunghasten.se


Kassör
Sergon Azzo
kassor@forskolangunghasten.se

Sekreterare
Elena Gustafsson Popa
sekreterare@forskolangunghasten.se


Städansvarig
Alexandra Dylman
stadansvarig@forskolangunghasten.se


Miljöansvarig
Per Johansson
miljo@forskolangunghasten.se


Personalansvarig
Cajsa Boivie
personalansvarig@forskolangunghasten.se