STYRELSEN

Miljöansvarig
Per Johansson
miljo@forskolangunghasten.se

Städansvarig
Cecilia Björklund
stadansvarig@forskolangunghasten.se


Suppleant
Julia Trädgårds
suppleant@forskolangunghasten.se

Ordförande
Gabriel Bar-Sawme
ordforande@forskolangunghasten.se

Kassör
Gabriella Barhanko
kassor@forskolangunghasten.se

Personalansvarig
Cajsa Boivie
personalansvarig@forskolangunghasten.se

Sekreterare
Elena Gustafsson Popa
sekreterare@forskolangunghasten.se