AKTIVITETER

Våra mångsidiga aktiviteter på Förskolan Gunghästen

Vi besöker Vallby friluftsmuseum och djuren kontinuerligt.
Närliggande lekplatser utvecklar barnens grovmotorik.

Vi skapar, forskar och experimenterar i åldersanpassade smågrupper både inomhus/utomhus.
Vi åker skridskor, skidor och pulkaåkning under vinterhalvåret.

Fruktsamling varje dag på resp. avd.
Lunch och mellanmål serveras utomhus när vädret tillåter.

En dag på Förskolan Gunghästen
  • Kl. 8:00-8:30 serveras frukostbuffé på avdelning Hästen för samtliga barn.
  • Kl. 9:15 eller 11:00 är det projektarbete/aktiviteter på resp. avd. med samling.
  • Kl. 11:15 serveras lunchbuffé på respektive avd. Lunchen tillagas av vår förskolekock både inomhus och utomhus när vädret tillåter.
  • Kl. 12:00 är det vila för de yngre barnen. Barnen sover i sovbås. De äldre barnen har sagoläsning i två grupper. Därefter är det utevistelse/projektarbete på vår gård.
  • Kl. 14:30 serveras mellanmål, bestående av mjölk el. smoothie, hårt och mjukt bröd, pålägg, grönsaker och frukt.