JÄMSTÄLLDHET

Vi ger alla barn samman möjlighet att utveckla sina förmågor och intressen utan att hindras av traditionella könsmönster och könsroller.
Allt material ska vara tillgängligt för både pojkar och flickor.