Utvecklande Samtal

UTVECKLINGSSAMTAL / BARNPORTFOLIOSAMTAL

Enligt vår läroplan ska vi föra fortlöpande samtal med barn och föräldrar om deras trivsel, utveckling och lärande både i och utanför förskolan samt genomföra utvecklingssamtal.Enligt vår läroplan ska vi föra fortlöpande samtal med barn och vårdnadshavare om barnens trivsel, utveckling
och lärande både i och utanför förskolan.

Under hösten/vårterminen har vi uppföljningssamtal för ny inskolande barn. Under våren erbjuder vi vårdnadshavare Utvecklande Samtal som vi genomför digitalt
( Keynote) tillsammans med deras barn. Från 3 år är barnen delaktiga i samtalen. Samtalen beskriver barnens utveckling och lärande på förskolan.

Vi erbjuder även samtal vid önskemål och behov.