Vad Innebär Föräldrakooperativ?

Vi föräldrar driver förskolan genom styrelsen. Styrelsen har det ekonomiska avsvaret och är arbetsgivare till förskolans personal. Den pedagogiska verksamheten ansvarar Försolechefen för. 

Alla föräldar blir medlemmar i en ekonomisk förening. Föreningen får sedan bidrag från Västerås stad för varje barn som går i förskolan.

Att ingå i ett föräldrakopperativ innebär mer ansvar för oss föräldrar än på en kommunal förskola. På Gunghästen innebär det att varje familj:

  • Deltar i föreningens årsmöte, föräldramöten samt eventuellt andra föreningsmöten som styrelsen kallar till.
  • Man städar förskolan ca två tillfällen per termin (ca 3-4h/gång).
  • Man deltar på en städdag och två miljödagar per år tillsammans med övriga föräldrar (dessa tillfällen är obligatoriska)

Vi ser också gärna att varje familj deltar i styrelsearbetet någon gång under barnets vistelsetid på Gunghästen.

Jämfört med många andra föräldrakooperativ är kraven på arbetsinsatser på Gunghästen mycket begränsade - men desto viktigare att alla verkligen bidrar genom att fullfölja dessa åtaganden.