FÖRDELARNA

VILKA ÄR FÖRDELARNA MED FÖRÄLDRAKOPPERATIV?

Den grundläggande iden med Gunghästen är att barnen ska få det så bra som möjligt. Det Gunghästen erbjuder är:

  • Välutbildade och engagerade pedagoger under ledning av en driven och välrenommerad förskolechef
  • Hög personlatäthet (få barn per pedagog)
  • En genomtänkt och ambitiös pedagogisk verksamhet

  • Egen förskolekock som lagar fantastisk kost från grunden och aktivt involverar barnen, från jord till bord.
  • Mycket uteaktiviteter året runt
  • Stor möjlighet för dig som föräldrar att påverka och vara delaktig i ditt barns vardag
  • Möjlighet att påverka ditt barns välmående