OM OSs


Förskolan har varit verksam sedan hösten 1991 och är därmed ett av Västerås äldsta föräldrakooperativ. Förskolan Gunghästen är en ekonomisk förening där föräldrarna till förskolans barn är medlemmar/ägare.