STYRELSEN

Ordförande
Isa Arslan

Kassör
Magnus Lind

Personalansvarig
Gabriel Bar-Sawme

Miljöansvarig
Fredrik Björklund

Städansvarig
Linnéa Billström

Sekreterare
Elena Gustafsson Popa