STYRELSEN

Ordförande
Gabriel Bar-Sawme
ordforande@forskolangunghasten.se

Kassör
Magnus Lindh
kassor@forskolangunghasten.se

Personalansvarig
Robin Erneby
personalansvarig@forskolangunghasten.se

Miljöansvarig
Fredrik Björklund
miljo@forskolangunghasten.se

Städansvarig
Kristin Bäck
stadansvarig@forskolangunghasten.se


Sekreterare
Elena Gustafsson Popa
sekreterare@forskolangunghasten.se

   
 Suppleanter
       Tobias Larsson och Per Johansson