STYRELSEN

Ordförande
Isa Arslan
ordforande@forskolangunghasten.se

Kassör
Magnus Lindh
kassor@forskolangunghasten.se

Personalansvarig
Gabriel Bar-Sawme
personalansvarig@forskolangunghasten.se

Miljöansvarig
Fredrik Björklund
miljo@forskolangunghasten.se

Städansvarig
Kristin Bäck
stadansvarig@forskolangunghasten.se


Sekreterare
Elena Gustafsson Popa
sekreterare@forskolangunghasten.se

   
 Suppleanter
       Johan Elmén, Linnéa Billström och Robin Erneby