NATUR OCH HÄLSA

VÅR INRIKTNING ÄR NATUR OCH HÄLSA

Utomhusvistelse främjar god hälsa och minskar stress hos barn. Konflikter blir färre och barn och personal håller sig betydligt mycket friskare.

Vistelsen utomhus främjar grovmotoriken naturligt eftersom utemiljön innehåller varierande terräng och ger utlopp för fantasi då det inte är så många
färdiga tillrättalagda lekar.


Barnen får ”lugn och ro” genom att leka fritt under längre period utan avbrott vilket även vidareutvecklar den sociala leken. Barn som leker mycket ute i naturen har en mer utvecklad lek, bättre balans och motorik. De övar dessutom uppmärksamhet och koncentrationsförmåga bättre.