DEN GEMYTLIGA FÖRSKOLAN i Västerås MED BARNETS BÄSTA I FOKUS.

Vi vill ge varje barn en trygg, glädjefylld och lärorik förskoletid. Vårt mål är att barnen ska tillägna sig hållbara levnadsvanor och bli medvetna kring miljöfrågor. All undervisning på vår förskola utgår från läroplanen för förskolan.

FÖRÄLDRAKOOPERATIV

Förskolan Gunghästen finns på Vallby i Västerås och drivs som ett föräldrakooperativ. Hos oss är hela familjen delaktig i
förskolan och skapar tillsammans med pedagogerna de bästa förutsättningarna för barnet att utveckals och trivas. Du väljer själv hur delaktig du vill vara som förälder. Här kan du läsa mer om vad föräldrakooperativ innebär

Royda Yüksel

”Finns ingen bättre känsla än att kunna lämna mitt barn på en plats där hon är inkluderad, känner trygghet och får lära sig nya saker varje dag. Föräldrakooperativ- tillsammans är vi starka.

Elena Gustafsson

”Jag är inte bara en väldigt nöjd och trygg förälder, utan även en förskollärare som ständigt inspireras av personalens engagemang för barnens utbildning i de tidiga åren. Man kan tydligt se hur förskolan arbetar efter de styrdokument som finns.”

FamILJEN Larsson/Hellman

”Vårt första intryck var att det kändes väldigt lugnt och tryggt. Det finns en tydlig pedagogisk plan på förskolan som följs med glad, positiv och entusiastisk personal. Det som lockade oss hit är att det är en liten förskola där familjerna är delaktiga och får chansen att forma förskolan samt vara delaktig i barnens utveckling. Förskolan har även en fantastisk matpedagogik som var ett super plus för oss. ”

MÅLTIDen Som PEDAGOGIsk Verktyg


Hos oss på Förskolan Gunghästen i Västerås serveras mat som är lagad från grunden. All mat på förskolan är lagad av ekologiska råvaror och vi använder inget tillsatt socker. 
På förskolans gård har vi ett växthus och odlingsbänkar där vi tillsammans med barnen odlar olika grönsaker som sedan serveras i våra måltider.

Även vår undervisning präglas av måltiden genom vårt arbete med måltidspedogik och Sapere. Genom att utforska olika råvaror kommer barnen i kontakt med sina sinnen och tränar samtidigt på att sätta ord på sina upplevelser.  Här kan du läsa mer om vårt arbete.


HÅllbAR UTvEckling

Värdegrundsarbetet 

Att bidra till att barnen växer upp till goda samhällsmedborgare är viktigt för oss. Därför arbetar vi dagligen med värdegrundsfrågor via exempelvis drama, samtal och litteratur. Barnen lär sig hur man är en bra kompis samt värdet i att vara snäll mot sig själv, andra och naturen. 

Giftfri Förskola

Allt material på förskolan är i enlighet med Västerås stads riktlinjer för giftfri förskola. Materialet är medvetet framtaget för att stimulera barnens kreativitet och fantasi.  

Grönflagg

I arbetet med Grön Flagg arbetar vi på ett lustfyllt sätt med frågor om hållbar utveckling. Vi använder oss av fantasi, föreställningsförmåga och digitala verktyg som ger oss möjlighet att resa runt i världen och uppleva vår planets olika dimensioner. Här kan du läsa mer om vårt arbete med Grön Flagg.

Varje år anordnar White Guide Junior en gala för att uppmärksamma förskolor och skolors arbete med måltiden. Kategorin Årets förskolekök går till de förskolor som har förmågan att sprida måltidsglädje genom dofter, smaker, synintryck, lyhördhet, lekfullhet och kärlek till god näringsrik mat. 

2019 kom Förskolan Gunghästen på första plats i kategorin "Årets förskolekök". 2020 vann förskolans rektor kategorin Årets gastronomiska rektor. I år var vi nominerade i kategorierna Årets förskolekök, Årets gastronomiska rektor och Årets förskolekock där vi tog två sjätte platser och en sjunde plats av ca. 250 förskolekök. 

Besök oss gärna för att se våra lokaler och träffa våra engagerade pedagoger.
Välkomna!