Avdelningar och PERSONAL

Förskolan består av två avdelningar; Fölet för barn 1-3 år samt Hästen för barn 3-6 år.
På förskolan arbetar välutbildad personal med många års erfarenhet som alltid har barnen i fokus. Vi har även en enhetsvikarie som hjälper till vid behov. Det gör att barnen endast möter pedagoger de känner samt att vi i större utsträckning kan arbeta i mindre grupper.

Vi som arbetar på förskolan

Sophie Lagergren

Rektor/Förskollärare avd. Fölet

Monica Husdal

 Förskollärare avd. Hästen

Gunilla Johansson

Förskollärare avd. Hästen

Silvia Richards

Förskollärare avd. Hästen

Moa Schilström

Förskollärare avd. Fölet

Cecilia Ekström

Barnskötare avd. Fölet

Ann-Sofie Eriksson

Förskollärare, enhetsvikarie