FÖRÄLDRAAKTIV introduktion 

Introduktionen till vår förskola är av stor vikt för att barn och vårdnadshavare ska få tillit till pedagogerna och miljön. Alla ska få känna att förskolestarten är en trygg och positiv upplevelse.

Samarbete med förskolan

Vår metod för introduktionen sker i ett nära samarbete med vårdnadshavarna. En pedagog ansvarar för introduktionen men upplägget främjar att alla pedagoger skapar en kontakt med barnet. Det är vårdnadshavarna som finns vid barnets sida och sköter blöjbyten/toalettbesök, hjälper till vid måltiden, ansvarar för påklädning, löser konflikter osv. Den ansvariga pedagogen finns hela tiden nära och tar successivt över ansvaret när barnet känner sig bekväm med det.

Fördelar som vi ser med metoden: 

·      Genom att introduktionen sker under flera timmar (9-14) varje dag får barnet tid till att bekanta sig med utbildningen i sin egen takt.

·      Vårdnadshavarna får stor inblick i utbildningen och många möjligheter till att ställa frågor som dyker upp.

·      Pedagogerna får lättare att förstå barnets vanor, rutiner och förhållningssätt när vårdnadshavarna finns att samtala med kontinuerligt.

·      Barn, vårdnadshavare och pedagoger lär känna varandra vilket skapar bra förutsättningar för trygghet.

Introduktionen pågår under två veckor och efter tre dagar lämnas barnet. Om pedagogerna eller vårdnadshavarna inte känner att barnet är redo att lämnas efter tre dagar finns utrymme till att ta några föräldraaktiva dagar till. Därefter går barnet på sitt ordinarie schema.