FÖRÄLDRAAKTIV INSKOLNING

Vill du göra studiebesök/föreläsning om vårt arbete med mat/ sapere/ odling är du välkommen att kontakta oss!

INSKOLNING

Inskolningen pågår i tre dagar då ni föräldrar är aktiva och deltar i förskolans aktiviteter tillsammans med ert barn.Inskolningen pågår i 14 dagar mellan 9–14 varav 3 dagar då vårdnadshavare är delaktig i den pedagogiska verksamheten tillsammans med barnet på förskolan. Vid behov kan man förlänga dessa dagar.

Efter 14 dagar så går barnet enligt schema.

Föräldraaktivinskolning är smidig och vårdnadshavarna får en inblick i förskolans verksamhet.

Samtliga vårdnadshavare får utvärdera inskolningen