GIFTFRI FÖRSKOLA

Vi använder fler kemikalier i samhället idag än tidigare. Överallt där vi rör oss kommer vi i kontakt med kemikalier men alla kemikalier är inte farliga. Projektet Giftfri förskola fokuserar på att undvika de ämnen som vi idag vet kan påverka vår hälsa negativt.

I dagens samhälle kommer vi dagligen i kontakt med många olika ämnen och material. Barn är extra känsliga mot kemikalier och kan få i sig mer än vuxna. Forskning har visat samband mellan kemikalier och en rad sjukdomar och allergier, bl.a. cancer och skador på nervsystemet. Därför känns det självklart för oss att erbjuda barnen på Gunghästen en giftfri miljö vilket vi arbetar med genom vår handlingsplan för Giftfri förskola. Förskolan har kommit långt i sitt miljöarbete och har inga föremål som behöver rensas bort utifrån detta. Det finns även en plan för hur t.ex. nybyggnationer ska utföras. 


Läs gärna mer hos Naturskyddsföreningen om Giftfri förskola: http://www.naturskyddsforeningen.se/vad-vi-gor/miljogifter/giftfri-forskola