GIFTFRI FÖRSKOLA

Vi använder fler kemikalier i samhället idag än tidigare. Överallt där vi rör oss kommer vi i kontakt med kemikalier. Alla kemikalier är inte farliga.
Projektet Giftfri förskola fokuserar på att undvika de ämnen som vi idag vet kan påverka vår hälsa negativt.

Arbetet med en giftfri förskola kan ta tid. Börja med att kontrollera det som finns i de minsta barnens omgivning, till exempel saker som barnen ofta stoppar i munnen.
Det är också bra att gå igenom redskap som används för tillagning och förvaring av livsmedel. Kemikalierisken från en enskild vara är ofta låg, men
genom att rensa bort dem minskar vi den totala mängden skadliga kemikalier i vår vardag.


Vi på förskolan jobbar aktivt med detta, målet att nå en helt giftfri miljö.

Läs gärna mer hos Naturskyddsföreningen om Giftfri förskola: http://www.naturskyddsforeningen.se/vad-vi-gor/miljogifter/giftfri-forskola