FÖRÄLDRAKOoPERATIVET

VAD INNEBÄR FÖRÄLDRAKOOPERATIV?

Gunghästen är ett föräldrakooperativ vilket innebär att det är vårdnadshavarna som driver förskolan genom styrelsen. Styrelsen har det ekonomiska ansvaret och är arbetsgivare till förskolans personal. Utbildningen ansvarar rektorn för.

Alla föräldrar blir medlemmar i en ekonomisk förening. Föreningen får sedan bidrag från Västerås stad för varje barn som går i förskolan.

Att ingå i ett föräldrakopperativ innebär mer ansvar för oss föräldrar än på en kommunal förskola. På Gunghästen innebär det att varje familj:

  • Deltar i föreningens årsmöte, föräldramöten samt eventuellt andra föreningsmöten som styrelsen kallar till.
  • Man städar förskolan ca två tillfällen per termin (ca 3-4h/gång).
  • Man deltar på en städdag och två miljödagar per år tillsammans med övriga föräldrar (dessa tillfällen är obligatoriska)

Vi ser också gärna att varje familj deltar i styrelsearbetet någon gång under barnets vistelsetid på Gunghästen.
Jämfört med många andra föräldrakooperativ är kraven på arbetsinsatser på Gunghästen mycket begränsade - men desto viktigare att alla verkligen bidrar genom att fullfölja dessa åtaganden.