FÖRÄLDRAKOoPERATIVET

Ett föräldrakooperativ ger dig som vårdnadshavare större delaktighet och inflytande i ditt barns tid på förskolan. Styrelsen och pedagogerna tar beslut i samförstånd och alla vårdnadshavare välkomnas att lämna förslag och idéer. På Gunghästen gör vårdnadshavarnas insatser med städning och miljö att vi endast har utbildade pedagoger, där en hög andel är utbildade förskollärare, samt ha färre barn i grupperna.

VAD INNEBÄR FÖRÄLDRAKOOPERATIV?

Gunghästen är ett föräldrakooperativ vilket innebär att det är vårdnadshavarna som driver förskolan i Västerås genom den utsedda styrelsen. Styrelsen har det ekonomiska ansvaret och är arbetsgivare till förskolans personal. Alla vårdnadshavare blir medlemmar i vår ekonomiska förening men betalar förskoleavgiften till Västerås stad. Föreningen får sedan bidrag från Västerås stad för varje barn som går i förskolan.

Att ingå i ett föräldrakopperativ innebär mer ansvar för oss föräldrar än på en kommunal förskola i Västerås. På Gunghästen innebär det att varje familj:

  • Deltar i föreningens årsmöte, föräldramöten samt eventuellt andra föreningsmöten som styrelsen kallar till.
  • Man städar förskolan 1-2 tillfällen per termin.
  • Man deltar på en städdag och två miljödagar per år tillsammans med övriga föräldrar (dessa tillfällen är obligatoriska).

Vi ser också gärna att varje familj deltar i styrelsearbetet någon gång under barnets vistelsetid på Gunghästen.
Jämfört med många andra föräldrakooperativ är kraven på arbetsinsatser på Gunghästen mycket begränsade - men desto viktigare att alla verkligen bidrar genom att fullfölja dessa åtaganden. Undervisningen ansvarar rektorn för tillsammans med pedagogerna.