KLAGOMÅLSHANTERING

Rutiner för synpunkter och klagomål

Enligt skollagen 4 kap. 8§ ska huvudmannen ha skriftliga rutiner för att ta emot och utreda klagomål. Om du som vårdnadshavare har synpunkter eller klagomål på förskolan vill vi gärna veta det. Vi ser det som ett tillfälle att förbättra vår utbildning.

Om det är något som du känner dig missnöjd över eller som inte uppfyller dina förväntningar ber vi dig att i första hand vända dig till berörd pedagog eller rektor. På så vis får du snabbare återkoppling och vi får en chans att reda ut och åtgärda.

Om ditt missnöje kvarstår ber vi dig att kontakta föreningens ordförande. Det gör du genom mail eller genom att fylla i blanketten nedan och lämna i styrelsens brevlåda som finns nedanför familjefacken. Du kan även posta blanketten. Märk då kuvertet med ”Ordförande” och skicka till: 

Förskolan Gunghästen

Parstugugatan 33-35

724 80 Västerås. 

Ibland kan det finnas ett behov av att diskutera igenom klagomålet och ta reda på mer information vilket medför att det kan dröja lite innan du får svar på ditt klagomål. Dock ska du ha fått återkoppling inom 10 arbetsdagar.

Alla klagomål utreds, följs upp och dokumenteras. 

Kontaktuppgifter: 

Rektor

rektor@forskolangunghasten.se 

Ordförande

ordforande@forskolangunghasten.se