GRÖN FLAGG

Grön Flagg är ett lärandeprogram som stiftelsen Håll Sverige Rent tillhandahåller. Det syftar till att undervisa om hållbar utveckling, alltså att vi ska kunna leva i ekologisk, social och ekonomisk balans utan att äventyra vår egen framtid. Arbetet går helt i linje med vårt övriga arbete på förskolan. 

Varje läsår arbetar vi med ett av de teman som finns i Grön Flagg. Temat är stort och vi kan väva in flera mål ur vårt styrdokument Läroplanen för förskolan. Vi har lite olika upplägg beroende på tema men gemensamt är att vi arbetar mycket med fantasi och föreställningsförmåga för att göra det abstrakta lite mer konkret. 


Årets Grön Flagg tema är ”Livsstil och hälsa” med fokusområdena Rörelseglädje, Återhämtning och Kroppen. 

Det går att läsa mer om Grön Flagg här.